Nhà máy đóng tàu Bason

Chủ đầu tư:   Ban quản lý các khu Công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

 Thi công:   Công ty Cổ phần ĐTXD 886-Thành Nam

 Vị trí:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gói thầu: Gói thầu số 10, xây lắp nền đường nhà máy đóng tàu Bason

Giá trị:   98,737,000,000 VNĐ

Năm thực hiện: 2009

 

Xí nghiệp liên hợp (XNLH) Ba Son được hình thành từ một cơ sở đóng và sửa chữa tàu do Pháp xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 1863. Đây là nơi đồng chí Tôn Đức Thắng đã làm việc và hoạt động cách mạng, là một trong những chiếc nôi đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam.

Sau khi tiếp quản (năm 1975) đến nay, trên cơ sở các công trình hạ tầng, trang thiết bị công nghệ cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, được quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, đổi mới trang thiết bị công nghệ, XNLH Ba Son từng bước phát triển, mở rộng sản xuất nhằm hướng tới xây dựng và phát triển thành trung tâm đóng tàu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.

Trong 5 năm gần đây, XNLH Ba Son đều hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Doanh thu tăng bình quân 14,71%/năm, nộp ngân sách nhà nước tăng 33,19%/năm, thu nhập bình quân tăng 22%/năm.

Để đáp ứng mục tiêu phát triển, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã có chủ trương di chuyển và đầu tư xây dựng Nhà máy đóng tàu Ba Son tại vị trí mới ở Thị Vải (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có trình độ kỹ thuật – công nghệ tiên tiến trong khu vực, bảo đảm nhiệm vụ chính trị cũng như kết hợp nâng cao năng lực đóng và sửa chữa tàu làm kinh tế.

Đến nay, Xí nghiệp đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng các hạng mục thực hiện phục vụ sản xuất tại vị trí mới, bao gồm hạng mục mặt bằng, kè bờ, cầu tàu 70.000 DWT…

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh thay đổi lớn về thực trạng ngành đóng tàu thế giới, cùng với sự thay đổi về địa điểm sản xuất cũng như việc chuyển sang hoạt động theo mô hình mới là công ty mẹ – con.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho XNLH Ba Son trong giai đoạn tới rất nặng nề, vừa đảm bảo thành công trong việc di dời Nhà máy, đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, duy trì sản xuất, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên.

Lãnh đạo Xí nghiệp cần xác định đây cũng là thời cơ quan trọng để tiến hành cấu trúc lại doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn, góp phần phát triển ngành đóng tàu Việt Nam.

“Nhiệm vụ trọng tâm của 5 năm tới là đến cuối năm 2015 hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Thị Vải cũng như thực hiện các hợp đồng đóng tàu theo yêu cầu quốc phòng, kinh tế”, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Các cơ quan liên quan cần sớm hoàn thiện và trình cơ chế thực hiện chủ trương di dời Nhà máy, tìm đối tác quy hoạch đầu tư, bảo đảm nguồn kinh phí cho việc đầu tư xây dựng Nhà máy mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *