CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 886-THÀNH NAM

Trụ sở chính: 170/1 Bình Giã, Phường 8, TP.Vũng Tàu

ĐT: 0643 532 532 – 0643 584 046

Fax: 0643 532 272 – 0643 584 060

Website: http://www.886thanhnam.com.vn                                                                  Email: admin@886thanhnam.com.vn

Công ty CP Đầu tư Xây dựng 886 – Thành Nam được thành lập vào ngày 11 tháng 01 năm 2011 theo giấy chứng nhận ĐKKD số: 3501769578 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp, từ sự hợp nhất của hai doanh nghiệp: Công ty CP Thành Nam và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại 886

I. NGUỒN VỐN KINH DOANH:

1.  Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)

 2.  Thành phần Hội đồng quản trị:

–       Ông Nguyễn Mạnh Trường : Chủ Tịch HĐQT

–       Ông Chu Văn Thiệu             : Phó Chủ Tịch HĐQT

–       Ông Phan Minh Chủ            : Thành viên HĐQT

II. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

1.  Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

2.  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

3.  Xây nhà các loại; xây dựng công trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;Chuẩn bị mặt bằng; hoàn thiện công trình xây dựng;

4.  Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất các cấu kiện kim loại; sản xuất giường tủ, bàn ghế;

5.  Khai thác đá sỏi, đất sét;

6.  Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; trồng cây ăn quả; trồng hồ tiêu; trồng cây gia vị, cây dược liệu; Trồng cây cao su, cây cà phê; Trồng cây chè; Trồng cây lấy quả chứa dầu; Trồng cây điều;

7.  Cho thuê xe có động cơ;

8.  Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Thiết kế công trình giao thông; khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật dự toán công trình đo đạc và bản đồ; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình, địa chính các tỷ lệ – chỉ được phép hoạt động khi được ngành tài nguyên môi trường cấp giấy phép hoạt động); Dịch vụ tư vấn thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, chứng chỉ phòng cháy chữa cháy;

9.  Sửa chữa máy móc thiết bị; cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

10. Thu gom rác thải không độc hại; vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán phế liệu;

11. Dịch vụ tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính, thuế, bảo hiểm, pháp lý); Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi); Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán công trường.

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ – CÔNG NHÂN VIÊN  CÔNG TY

 

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
I BAN GIÁM ĐỐC
1 Nguyễn Mạnh Trường Chủ Tịch HĐQT KS. Giao thông
3 Chu văn Thiệu Phó Chủ Tịch HĐQT KS. Kinh tế dây dựng
4 Phan Minh Chủ Giám đốc KS. Kinh tế dây dựng
5 Bùi Thị Thu Phượng P. Giám đốc KS. Giao thông
II PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
1 Nguyễn Thị Nhiễu Kế toán trưởng Cử nhân kinh tế
2 Nguyễn Thị Huyền Kế toán viên Cử nhân kinh tế
3 Nguyễn Thị Huê Kế toán viên TC.Kế toán
4 Vũ Thị Diệp Kế toán viên
5 Bùi Thị Thu Nga Thủ quỹ TC.Kế toán
6 Nguyễn Thị Lan Anh Kế toán viên Kế Toán CT
III PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
1 Nguyễn Ngọc Hiếu Trưởng phòng Kế toán
2 Phạm Tú Trậm IT KS Tin học
3 Nguyễn Thị Hải CB.LĐTL TC.Kế toán
IV PHÒNG VẬT TƯ
1 Lương Thị Hòa Trưởng ban Kiểm soát Cử nhân kinh tế
2 Trần Thị Thùy CB vật tư TC.Kế toán
3 Hoàng Thị Hương CB vật tư TC.Kế toán
V PHÒNG THIẾT BỊ
1 Nguyễn Ngọc Đàm Trưởng phòng KS. Xây dựng
2 Nguyễn Giang Thoan Phó phòng KS. Cơ khí
3 Vũ Thị Nam Nhân viên TC.Kế toán
VI PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT
1 Vũ Lục Quân CHT CT
2 Lê Kim Nghĩa Phó Phòng kế hoạch KS. Xây dựng
3 Dương Thu Trang CBKT KS. Xây dựng
4 Hồ Sỹ An CBKT KS. Xây dựng
5 Hà Tuấn Anh CBKT KS. Xây dựng
6 Võ Thành Nhựt  CBKT KS. Xây dựng
VII TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM
1 Võ Văn Cường Trưởng TTTN KS. Xây dựng
2 Vũ Mạnh Hằng Phó phòng TTTN KS. Xây dựng
3 Lương Quốc Khanh Thí nghiệm viên KS. Xây dựng
4 Nguyễn Ngọc Quang Thí nghiệm viên CĐ. Xây dựng
5 Trần Tuấn Minh Thí nghiệm viên CĐ. Xây dựng
6 Đỗ Vĩ Tuyến Thí nghiệm viên TC. Cầu đường
7 Vũ Văn Tuấn Thí nghiệm viên TC. Thí nghiệm
VIII BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG
1 Dương Anh Tuấn Chỉ huy trưởng KS. Giao thông
2 Nguyễn Văn Trường Chỉ huy trưởng KS. Giao thông
3 Vũ Ngọc Hân Chỉ huy trưởng KS.Giao thông
4 Dương Văn Bình Chỉ huy trưởng KS.Cầu đường
5 Nguyễn Đình Tý Chỉ huy trưởng KS.Cầu đường
6 Lê Quang Hoài Chỉ huy trưởng KS.Cầu đường
7 Phạm Công Bình Chỉ huy trưởng KS.Cầu đường
8 Vũ Văn Dũng Chỉ huy trưởng KS. Giao thông
9 Dương Xuân Tiến Chỉ huy trưởng KS.Cầu đường
10 Vũ Văn Tuấn Chỉ huy trưởng KS. Giao thông
11 Vũ Văn Thiêm Chỉ huy trưởng KS. Giao thông
12 Đỗ Công Bằng Chỉ huy trưởng KS. Giao thông
13 Vũ Tuấn Hưng Chỉ huy trưởng KS.Giao thông
14 Phan Phước Tuyên Chỉ huy trưởng KS. Xây dựng
15 Trần Thiên Triệu Chỉ huy trưởng KS. Xây dựng
16 Lê Văn Minh CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
17 Nguyễn Ngọc Tân CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
18 Trịnh Văn Huần CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
19 Nguyễn Văn Bình CB.Kỹ thuật ĐH. Bách khoa
20 Mai Văn Tam CB.Kỹ thuật KS. Thủy lợi
21 Phùng Duy Quang CB.Kỹ thuật KS. Cầu đường
22 Lê Hoàng Lộc CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
23 Bùi Trọng Diễn KT công trường Cử nhân Kinh tế
24 Bùi Quang Tuân CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
25 Đào Xuân Thuần CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
26 Phạm Xuân Thắng CB.Kỹ thuật KS. Giao thông
27 Nguyễn Quang Khải CB.Kỹ thuật KS. Xây dựng
28 Lê Huy Phan CB.Kỹ thuật CĐ. Giao thông
29 Lê Hoài Nam CB.Kỹ thuật KS. Cấp thoát nước
30 Trần Văn Xuân CB.Kỹ thuật KS. Xây dựng
31 Thái Bá Đức CB.Kỹ thuật KS. Xây dựng
32 Nguyễn Văn Sỹ CB.Kỹ thuật TC.Giao thông
33 Nguyễn Văn Thắng CB.Kỹ thuật TC.Xây dựng

  Nguyễn Mạnh Trường – Chủ tịch HĐQT  – Kỹ sư giao thông
Là một kỹ sư giao thông công chính với 15 năm kinh nghiệm và 11 năm ở cương vị quản lý đồng thời là người sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng 886-Thành Nam, Ông Nguyễn Mạnh Trường ngoài việc tham gia điều hành Công ty hiện đang kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc ban điều hành các dự án phía Nam của Tổng Công ty XD CTGT 8
  Phan Minh Chủ – Giám đốc – Kỹ sư xây dựng
Ông Phan Minh Chủ đã nhiều năm công tác ở vị trí Phó giám đốc cho Công ty CP công trình xây dựng Công trình giao thông 820, một thành viên thuộc Tổng Công ty Xây dựng CTGT8 với 18 năm kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo thi công các công trình giao thông, đặc biệt trong thi công cầu. Năm 2011, Ông Phan Minh Chủ được mời về công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng 886-Thành Nam với cương vị Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật trực tiếp tham gia vào các dự án trọng điểm của Công ty:

– Dự án xây dựng mới Cầu Long Tân trên tỉnh lộ 25A (DT769)

– Gói thầu xây dựng số 10: xây lắp: san lấp nền đường, kè chắn đất, hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ

– Thi công xây dựng gói thầu số 1 (xây lắp) thuộc công trình: xây dựng cầu Phước Lý tại Km3+807,5 trên tỉnh lộ 25A (DT769), tỉnh Đồng Nai

– Gói thầu xây dựng số 3: Nâng cấp và cải tạo dự án mở rộng Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận.

– Gói thầu xây dựng số 13: San lấp: Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  Bùi Thị Thu Phượng –  Phó giám đốc –  Kỹ sư viễn thông

–  Cử nhân Quản trị kinh doanh

Sau 8 năm công tác tại Bưu điện tỉnh BR – VT, vào tháng 09 năm 2009, Bà Bùi Thị Thu Phượng chuyển về công tác tại Công ty TNHH Thành Nam trong vai trò Giám đốc điều hành Công ty. Với những đóng góp tích cực trong thời gian đương nhiệm trên, nên sau khi hợp nhất với công ty cổ phần ĐTXD 886 vào ngày 01 tháng 11 năm 2011, bà Phượng được giao nhiệm vụ phụ trách tài chính của Công ty 886-Thành Nam.

Trong những năm vừa qua, bà Phượng đã tiếp tục điều hành và quản lý tốt nguồn tài chính của Công ty, góp phần thúc đẩy Công ty phát triển theo định hướng ban đầu của các cổ đông sáng lập, đó là công khai và minh bạch hóa tài chính doanh nghiệp.

 Lường Quang Sơn –  Phó giám đốc –  Kỹ sư Xây dựng Ctrình thủy
Là một kỹ sư Xây sựng công trình thủy, Ông Lường Quang Sơn đã có bề dày 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, hạ tầng kỹ thuật. Ông có hơn 5 năm công tác với vị trí chuyên viên tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh BR-VT (Biza) và hơn 6 năm ở vị trí chỉ huy trưởng công trường trọng điểm ở khu vực phía Nam của Công ty kiêm phụ trách phòng Kế hoạch-kỹ thuật. Năm 2012, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc điều hành dự án. Một số dự án gần đây mà Ông Lường Quang Sơn đã và đang tham gia:

– Dự án Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải tại TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, tỉnh BR-VT

– Dự án thi công toàn bộ hạ tầng kỹ thuật công trình nhà máy dầu đậu nành BUNGE Việt Nam tại KCN Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT

– Gói thầu xây dựng: Xử lý nền đất yếu và xây lắp nền đường vào nhà máy đóng tàu Ba Son, KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

– Dự án thi công xử lý nền đất yếu và thi công nền đường A1, B2 tại KCN Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT

– Dự án thi công xử lý nền đất yếu phần đường, phần nền kho bãi chứa, thi công hạ tầng kỹ thuật nhà máy CS WINDS tại KCN Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 886 THÀNH NAM

Địa chỉ: 170/1 Bình Giã, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3 532 532 – Fax: 0254 3 532 272
Website: www.886thanhnam.com.vn – Email: vanthu@886thanhnam.com.vn
Mã số thuế: 3501769578